Obecnie czekamy na przydzielenie samodzielnego pomieszczenia przez Władze Uczelni.

Korespondencję prosimy kierować poprzez dziennik podawczy.

Kontakt: doktor@up.krakow.pl