Pełnych ciepła, spokoju i radości Świąt Bożego Narodzenia
oraz Pomyślności i Sukcesów w Nowym 2018 Roku
życzy Samorząd Doktorantów.

Konkurs na dofinansowanie PolVietSym2018

Z uwagi na zainteresowanie doktorantów bez otwartego przewodu doktorskiego udziałem w “Poland-Vietnam Symposium on Natural Science, High Technologies and Humanities for Young Scientists” informujemy, iż została uruchomiona II tura konkursu umożliwiająca sfinansowanie biletów lotniczych na trasie Polska – Wietnam z puli Samorządu Doktorantów.

O dofinansowanie mogą ubiegać się kandydaci, którzy spełniają czterywymogi formalne:
a) są doktorantami Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
b) zaliczyli pierwszy rok studiów doktoranckich,
c) wykażą się udokumentowanym dorobkiem naukowym,
d) w roku składania wniosku nie ukończyli 40 lat.

Ważne daty:
Zgłoszenie swojej kandydatury do 15 grudnia 2017 roku.
Przesłanie kompletnego wniosku do 22 grudnia 2017 roku.

O przyznaniu środków na bilet lotniczy zadecyduje kolejność na liście rankingowej.

Poland-Vietnam Symposium on Natural Science, High Technologies and Humanities for Young Scientists” (PolVietSym2018) odbędzie się w dniach 16-18 lipca 2018 roku w Hanoi w Wietnamie. Organizatorem sympozjum jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Wietnamska Akademia Nauk i Technologii.

Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronie: www.polvietsym2018.up.krakow.pl w zakładce PhD Students & Young Scientists (PUC).

Zachęcamy do udziału!
Samorząd Doktorantów